Chi nhánh

Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh

1. Tên tiếng Việt

Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh

2. Tên tiếng Anh

BRANCH OF VIET NAM FORESTRY CORPORATION JOINT STOCK COMPANY - HA TINH FORESTRY COMPANY

3. Tên viết tắt:

 VINAFOR HÀ TĨNH

4. Trụ sở chính:

Số 25 Đường Mai Thúc Loan, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

5. Điện thoại:

039.3 853 454

6. Fax:

7. Email:

039. 3 690 309

lamnghiephatinh@gmai.com

8. Người đứng đầu:

(Giám đốc Chi nhánh)

 

Ông Trần Xuân Hạn

Hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Các thành tựu chính