Chi nhánh

Chi nhánh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty MDF Vinafor Gia Lai

1. Tên tiếng Việt

Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty MDF Vinafor Gia Lai

2. Tên tiếng Anh

BRANCH OF VIET NAM FORESTRY CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY - MDF GIA LAI COMPANY

3. Tên viết tắt:

Công ty MDF Vinafor Gia Lai

4. Trụ sở chính:

Km74, Quốc lộ 19, Xã Song An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

5. Điện thoại:

059.3 537 069

6. Fax:

7. Email:

8. Website:

059.3 357 068

 

 

9. Người đứng đầu:

(Giám đốc Chi nhánh)

Ông Khổng Chu Bửu

Hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Các thành tựu chính