Chi nhánh

Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình

1. Tên tiếng Việt

Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình

2. Tên tiếng Anh

BRANCH OF VIET NAM FORESTRY CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY - HOA BINH FORESTRY COMPANY

3. Tên viết tắt:

VINAFOR HÒA BÌNH

4. Trụ sở chính:

Xón Hữu Nghị, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hoà Bình

5. Điện thoại:

0218.3 842 352

6. Fax:

7. Email:

8. Website:

0218.3 842 444

 

http://vinaforhoabinh.com

9. Người đứng đầu:

(Giám đốc Chi nhánh)

 

Ông Nguyễn Xuân Lâm

Hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Các thành tựu chính