Công ty TNHH MTV

Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai

1. Tên tiếng Việt

Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai

2. Tên tiếng Anh

 

3. Tên viết tắt:

 

4. Trụ sở chính:

Ấp Hoà Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai

5. Điện thoại:

 

6. Fax:

7. Email:

 

Vinaforlanga@gmai.com

8. Chủ tịch HĐQT:
9. 
Giám đốc Chi nhánh:

Ông Nguyễn Trung Kiên
Ông Đỗ Mạnh Thắng

 

Các thành tựu chính