vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

Các phòng ban chức năng của Tổng công ty

   
04:04' PM - Thứ sáu, 30/05/2008

Văn phòng Tổng công ty
Phòng Tổ chức Lao động
Phòng Kế toán Tài chính
Phòng Kế hoạch Thị trường
Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản
Phòng Kinh doanh XNK III
Phòng Kinh doanh XNK I
Phòng Lâm nghiệp
Phòng Đầu tư Tài chính
Phòng Kiểm toán

Số lượt đọc:  9481  -  Cập nhật lần cuối:  18/05/2012 10:31:05 AM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English