vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIẾN THÁM trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường

Hồ Thanh Huyền   
12:00' AM - Thứ ba, 12/01/2010

Công nghệ GIS và viễn thám là một giải pháp hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu quản lý tài nguyên rừng và môi trường rừng có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ này ta có thể thiết lập bản đồ hiện trạng rừng ở các quy mô khác nhau nhờ ảnh vệ tinh và phần mềm Envi để giải đoán hình ảnh, nhờ Mapinfor để biên tập bản đồ và quản lý các dữ liệu tài nguyên rừng như điều chế rừng, quản lý sản lượng rừng trồng, giám sát đa dạng sinh học …, phần mềm ArsGIS với tính năng chồng ghép các lớp dữ liệu, bản đồ, phân tích không gian, kết hợp các mô hình hồi quy đa biến sẽ giúp cho việc đánh giá, quy hoạch quản lý tài nguyên môi trường và làm cơ sở cho việc định hướng quản lý bền vững.

Cuốn sách “ Công nghệ GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường, ứng dụng ENVI, Mapinfor và ArcGIS” của tác giả PGS.TS Bảo Huy sẽ giới thiệu về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện quản lý tài nguyên và môi trường rừng thông qua thông tin dữ liệu, bản đồ, sơ đồ, hình ảnh …

Xem giới thiệu sách >>

Số lượt đọc:  2912  -  Cập nhật lần cuối:  15/01/2010 09:04:07 AM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English