vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng

agroviet.gov   
08:00' AM - Thứ hai, 26/10/2009
(Agroviet-22/10/2009): Ngày 20/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1698/QĐ-TTg, thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010-2015. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Cao Đức Phát làm Trưởng Ban; một Thứ trưởng Bộ NNPTNT làm Phó Trưởng Ban.
>> Hiện trạng rừng Việt Nam đến 31/12/2008


Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tư pháp và Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010-2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo thực hiện Dự án này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 80/TTg-KTN ngày 15/1/2009 về báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng. Ban Chỉ đạo họp sơ kết định kỳ 6 tháng/lần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả, tiến độ, những tồn tại phát sinh trong việc triển khai các Dự án, đồng thời đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề cần thiết.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo sẽ hoạt động không chuyên trách. Bộ trưởng Bộ NNPTNT sử dụng bộ máy hành chính thuộc Bộ để giúp việc Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi Dự án tổng điều tra kiểm kê rừng được hoàn thành./.

Số lượt đọc:  1128  -  Cập nhật lần cuối:  26/10/2009 09:52:44 AM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English