vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

Các mô hình trồng rừng kinh tế trong Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam

   
03:38' PM - Thứ ba, 21/10/2008

Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể, mỗi đơn vị trồng rừng của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã lựa chọn các mô hình trồng rừng kinh tế khác nhau. Hiện nay Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đang áp dụng ba mô hình trồng rừng chủ yếu:

- Mô hình quốc doanh: chủ đầu tư tự tổ chức trồng rừng.

- Mô hình hộ dân: chủ đầu tư hợp đồng với các hộ dân có đất để trồng rừng.

- Mô hình hợp tác với các lâm trường: chủ đầu tư hợp đồng với các tổ chức thuộc tỉnh (Bên B) để trồng rừng.


Qua thực tế, rừng trồng của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam theo các mô hình nêu trên đã được khai thác, thu hồi vốn và bước đầu các mô hình được đánh giá kết quả như sau:


1. Mô hình quốc doanh:
Quỹ đất do các chủ dự án trực tiếp quản lý đã có quyết định giao quyền sử dụng đất. Các chủ dự án trực tiếp trồng và quản lý đến khi thu hồi sản phẩm, hoặc chủ dự án khoán cho các hộ dân, đến cuối chu kỳ các hộ sẽ trả vốn vay bằng sản phẩm thông qua hợp đồng kinh tế. Mô hình này được tổ chức ở: Công ty LNN Đông Bắc, Công ty MDF Gia Lai, Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ, Công ty Ván dăm Thái Nguyên.


Thuận lợi:

- Chủ đầu tư hoàn toàn chủ động trong sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức thi công thuận lợi; chất lượng thi công, chất lượng rừng về cơ bản là khá hơn các mô hình khác.

- Chủ đầu tư được hưởng toàn bộ lợi nhuận hoặc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm từ kết quả kinh doanh.

- Đánh giá chung mô hình này có hiệu quả cao nhất nếu chủ đầu tư làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và thu hồi vốn.


Khó khăn:

- Những nơi rừng gần dân, rừng phân tán rất khó bảo vệ, tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất dễ xảy ra.

- Chỉ áp dụng đối với phần đất thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, không áp dụng được đối với diện tích đất đã giao khoán cho các hộ gia đình nên đơn vị trồng rừng không thể mở rộng được quy mô sản xuất nếu chỉ áp dụng mô hình này.

- Tinh thần trách nhiệm của các cấp đối với rừng rất kém, rừng bị mất, bị cháy, không quy kết trách nhiệm và đền bù cho ai được vì không thực hiện theo hợp đồng khoán mà theo hình thức giao kế hoạch cấp trên cấp dưới.


2. Mô hình hộ dân:
Quỹ đất thuộc quyền quản lý của các hộ dân được cấp quyền sử dụng, ở mô hình này chủ dự án cho hộ dân vay vốn để trồng rừng và trả nợ bằng sản phẩm cuối chu kỳ thông qua hợp đồng kinh tế. Mô hình này áp dụng chủ yếu tại Công ty Lâm nghiệp Hoà Bình, Công ty Ván dăm Thái Nguyên, Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ và Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh.

+ Có thể cho dân vay toàn bộ vốn theo dự toán ban đầu

+ Có thể chỉ cho ứng vốn bằng giống và dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật.


Thuận lợi:

- Khai thác được quỹ đất đã giao khoán cho các hộ gia đình để trồng rừng, huy động được ngày công lao động giảm được vốn đầu tư ban đầu. Chủ đầu tư không có đất và chỉ có một phần vốn cũng có thể áp dụng được mô hình này.

- Quy mô trồng rừng có thể được mở rộng, không bị giới hạn về quỹ đất.

- Vì là rừng do các hộ gia đình trực tiếp quản lý nên Công tác bảo vệ khi rừng chưa đến tuổi khai thác rất tốt, không có tình trạng hộ gia đình này sang chặt phá rừng của hộ gia đình khác. Nếu có xảy ra mất rừng thì người nhận khoán phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước bên giao khoán theo quy định của pháp luật.

Trang:  1/2  1   2   »
Số lượt đọc:  7539  -  Cập nhật lần cuối:  24/10/2008 04:37:28 PM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English