vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

Diện tích rừng và đất rừng hiện nay VINAFOR đang quản lý

   
11:12' AM - Thứ hai, 21/09/2009

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, hiện nay các đơn vị trồng rừng của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện công tác rà soát và quy hoạch sử dụng đất theo Thông tư số 04/2005/TT-BTNMT ngày 18/07/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh.

Tính đến hết năm 2008, tổng diện tích tự nhiên các đơn vị được giao theo quyết định và quy hoạch cho các dự án trồng rừng là : 176.117 ha, bao gồm:

Đất rừng sản xuất : 129.948 ha
- Rừng tự nhiên: 30.786 ha
- Rừng trồng : 42.643 ha
- Đất trống : 56.519 ha

Đất rừng phòng hộ : 30.861 ha
- Rừng tự nhiên : 13.573 ha
- Rừng trồng : 7.123 ha
- Đất trống : 10.165 ha

Đất rừng đặc dụng : 631,8 ha

Đất khác : 14.677 ha

Đất dự kiến trả về địa phương: 35.853 ha

Về cơ bản công tác rà soát đất đai của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã thực hiện xong, các đơn vị lâm nghiệp trực thuộc đang thực hiện quy hoạch sử dụng đất và đang khẩn trương hoàn thành thủ tục với các ban ngành của tỉnh để được thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tổng diện tích đất tại các đơn vị, các tỉnh, bao gồm:

- Công ty ván dăm Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) : 13.615,04 ha
- Công ty TNHH 1 thành viên LN Đông Bắc (tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên) : 22.171,63 ha
- Công ty TNHH 1 thành viên LN Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) : 22.514,35 ha
- Công ty TNHH 1 thành viên LN Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) : 31.951,69 ha
- Công ty MDF Gia Lai (tỉnh Gia Lai) : 17.000,00 ha
- Công ty TNHH 1 thành viên LN La Ngà (tỉnh Đồng Nai) : 23.512,60 ha
- Công ty LN Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) : 15.400,00 ha
- Công ty LN Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) : 4.306,00 ha
- Công ty TNHH LN Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) : 25.646,00 ha

Số lượt đọc:  4599  -  Cập nhật lần cuối:  21/09/2009 01:45:28 PM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English