vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2010

Hoàng Thị Thanh Thảo
VP Đảng ủy
   
12:00' AM - Thứ hai, 01/01/1900

Ngày 19/8/2010, Đảng uỷ Tng công ty tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm; đề ra chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010 và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2010 của Đảng uỷ.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ; Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; Uỷ viên uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; các bí thư (phó bí thư) các chi bộ trực thuộc đã dự họp.

Sau khi nghe báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010, đồng chí Trần Đức Sinh- Bí thư Đảng uỷ đã phân tích, làm sáng tỏ, sâu sắc thêm về những nội dung trên từng lĩnh vực lãnh đạo của Đảng bộ.

Các đại biểu dự họp nhất trí cao với báo cáo sơ kết và lịch triển khai kế hoạch kiểm tra,giám sát năm 2010 của Đảng uỷ.

Hội nghị đã nghị quyết thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng 6 tháng cuối năm như sau:

+ Tiếp tục quán triệt tư tưởng, làm tốt công tác động viên cán bộ, đảng viên công nhân viên chức lao động ở các đơn vị thành viên cũng như Cơ quan văn phòng Tổng công ty đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2010.

+ Tăng cường tìm kiếm đối tác thực sự có năng lực để hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết để phát huy việc sử dụng và khai thác tiềm năng đất đai của Tổng công ty ở các đơn vị phụ thuộc trên cơ sở có hiệu quả và đúng quy định.

+ Tăng cường khảo sát thực tế mở rộng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty lên vùng Tây bắc và nghiên cứu thị trường quốc tế để phát triển mảng kinh doanh đến một số quốc gia phù hợp với khả năng và điều kiện của Tổng công ty.

+ Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong tình hình mới.

+ Lãnh đạo các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các đơn vị lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị tạo nguồn quy hoạch cán bộ trước mắt và lâu dài.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên.

+ Duy trì làm tốt công tác phát triển đảng viên mới coi trọng cả mặt số lượng và chất lượng đảng viên.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

+ Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm cá nhân của cấp uỷ lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ.

+ Quan tâm toàn diện đến hoạt động của của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo luật định.

+ Tiếp tục phát động các phong trào thi đua lấy thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XI của Đảng.

Số lượt đọc:  974  -  Cập nhật lần cuối:  26/08/2010 10:35:40 AM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English