vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

Quyết định bổ nhiệm cán bộ

   
11:00' AM - Thứ hai, 30/09/2013
Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ theo văn bản số 4141 BNN-TCCB ngày 09/09/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cán bộ;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam số 463 NQ/HĐTV ngày 23/09/2013;
- Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam,

Hội đồng thành viên đã có quyết định số 468 QĐ/HĐTV/TCLĐ và 469 QĐ/HĐTV/TCLĐ ngày 23/09/2013 về việc bổ nhiệm cán bộ, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Ngô Thị Thúy Mai - Chánh Văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam kể từ ngày 01/10/2013.

2. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phí Mạnh Cường - Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu 3 kiêm Giám đốc Công ty MDF Vinafor Gia Lai thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam kể từ ngày 01/10/2013.


Số lượt đọc:  440  -  Cập nhật lần cuối:  01/10/2013 08:00:25 AM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English