vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Hồ Thanh Huyền - Phòng Lâm nghiệp   
12:00' AM - Thứ hai, 09/11/2009

Ngày 02/11/2009 Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 99/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Thay thế Nghị định số 159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007)

Chi tiết Nghị định số 99/2009/NĐ-CP >>

Số lượt đọc:  9351  -  Cập nhật lần cuối:  13/11/2009 03:50:26 PM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English