Lĩnh vực

Kinh doanh XNK

 XUẤT KHẨU

- Ván nhân tạo (MDF, Ván ghép thanh);
- Đồ mộc nội thất;
- Đồ mộc ngoại thất;
- Lâm đặc sản;
- Hàng Mỹ nghệ;
- Chim thú, cây cảnh;
- Nông sản, Thuỷ sản;
- Gỗ rừng trồng và bán thành phẩm;
- Lao động đã qua đào tạo nghề và ngôn ngữ giao tiếp.

NHẬP KHẨU

- Công nghệ và thiết bị tiên tiến;
- Vật tư kỹ thuật;
- Gỗ nguyên liệu.
 

Các bài viết khác

Các thành tựu chính