Các phòng ban chức năng

Ban trợ lý, thư ký HĐQT

 

Bà Lê Thị Hà
Trưởng ban 
 
 
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
Phó ban  

 

Các bài viết khác

Các thành tựu chính