Vietnamese English
Nội dung đang cập nhật...
Tháng 9 năm 2013 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR) chính thức nhận chứng chỉ rừng FSC® do tổ chức đánh giá Woodmark trao với mã số chứng nhận SA-FM/COC-004168 và mã số cấp phép FSC-C111201. 
      Diện tích rừng được chứng chỉ FSC của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (38.185,73ha) nằm trong diện tích 182 triệu ha rừng thế giới được chứng chỉ FSC, chiếm tới 44% trong tổng số trên 87.000 ha rừng được chứng chỉ của cả Việt Nam trong năm 2013. Đây là một thực tế sinh động và thuyết phục rằng, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã và đang đi đúng xu thế phát triển bền vững của thế giới.
      Với chứng chỉ rừng được cấp, VINAFOR được công nhận quản lý rừng có trách nhiệm về kinh tế, xã hội và môi trường. Với nguồn gỗ từ rừng có chứng chỉ, VINAFOR đang có lợi thế cạnh tranh cơ bản về cung ứng nguồn nguyên liệu gỗ có chứng chỉ FSC ra thị trường, đồng thời mở rộng và phát triển các cơ sở sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Từ đó quy mô, vị trí của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam trong ngành xuất khẩu sản phẩm gỗ mở rộng hơn.
     Gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC của VINAFOR bao gồm các loài: Keo lai, Keo tai tượng, Tếch, Bạch đàn, Thông… Diện tích rừng có chứng chỉ FSC hiện có nằm trên địa bàn các tỉnh: Hòa Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai và Gia Lai, tại 4 đơn vị: Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hoà Bình, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà, Chi nhánh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty MDF Vinafor Gia Lai.
      Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định của FSC và hy vọng sẽ phát huy được những lợi thế và nắm bắt được các cơ hội mà chứng chỉ rừng FSC mang lại.