Vietnamese English
Bình quân mỗi năm Tổng công ty trồng từ 5.000 – 6.000 ha rừng, trong đó có 60 - 70% diện tích rừng có chu kỳ 10 năm trở lên để kinh doanh gỗ có đường kính lớn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất đồ gỗ, gỗ xẻ, ván bóc kết hợp gỗ nguyên liệu với 100% rừng trồng bằng cây mô.

Nhận thức được tầm quan trọng của giống trong công tác trồng rừng nên ngay từ những năm đầu thành lập Tổng công ty đã xây dựng 3 trung tâm nuôi cấy mô tại các vùng sinh thái: Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên và nhiều nhà giâm hom hiện đại tại các đơn vị lâm nghiệp để áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào nhân giống.