Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 03/02/2020: Tổng công ty tổ chức thành công Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước đổi mới, công khai minh bạch hơn nữa trong quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty.
Ngày 02/07/2020: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chính thức được chuyển giao từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2020
Ngày 05/12/2019, thực hiện Quyết định số 2052 QĐ/ĐUK ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam từ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Đảng ủy Ủy ban.
Ngày 31/12/2019: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 884/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần (VIF) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
2019
Ngày 19/07/2018, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức bàn giao giữa Doanh nghiệp Nhà nước Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty TNHH MTV và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần. Ngày 29/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.
Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký kết Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.
2018
Ngày 03/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 215/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
Ngày 01/09/2016, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần chính thức hoạt động theo Luật doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2010 thay đổi lần thứ 4 ngày 01/09/2016, vốn điều lệ là 3.500.000.000.000 đồng.
Ngày 29/12/2016: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.
2016
Ngày 09/11/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4624/ QĐ-BNN-QLDN về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
2015
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Chính phủ, ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2360/TTg-ĐMDN đồng ý chủ trương cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
2013
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam được tổ chức lại theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty mẹ là Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH MTV, theo Quyết định số 3390/QĐ-BNNQLDN ngày 25/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2010
Ngày 04/11/1997, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 933/1997/QĐ-TTg xếp hạng Tổng công ty là Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt. Ngày 18/12/1997, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3308 NNTCCB/QĐ đổi tên Tổng công ty Lâm sản Việt Nam thành Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
1997
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, tên giao dịch Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR), tiền thân là Tổng công ty Lâm sản Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 667/QĐ/TCCB ngày 04/10/1995 của Bộ Lâm nghiệp cũ trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng công ty và Liên hiệp các xí nghiệp thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mô hình hoạt động của Tổng công ty thực hiện theo Quyết định số 90/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tưởng Chính phủ.
1995

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 152
Tổng số truy cập: 5713719