Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần
Doanh thu 2018:
2.830
Tỷ VNĐ
Vốn điều lệ:
3.500
Tỷ VNĐ
Đơn vị thành viên, liên kết :
51
Quản lý:
80.222
Ha rừng và đất rừng
Tin nổi bật :
Công bố thông tin Thay đổi nhân sự của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 Kinh tế tiếp tục đà phát triển Tăng cường liên kết chuỗi giữa các chủ thể để phát triển nền nông nghiệp Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP CBTT V/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần Thủ tướng chỉ thị triển khai các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CBTT về việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Hường giữ chức Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Vinafor

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng công ty trực thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản với quy mô hoạt động trên toàn quốc. Chặng đường hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp đa sở hữu, đa lợi ích, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam nhiều năm được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ, Chủ tịch nước tặng Bằng khen, Cờ thi đua và Huân chương Lao Động các loại. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Tổng công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Vinafor

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng công ty trực thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản với quy mô hoạt động trên toàn quốc. Chặng đường hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp đa sở hữu, đa lợi ích, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Trong hơn 20 năm hoạt động, Vinafor không ngừng phát triển góp phần đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Để ghi nhận những thành tích đã đạt được, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý do Nhà Nước, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp &PTNT và các tổ chức trong nước, quốc tế trao tặng.
Ngày 22/2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Diễn đàn “Ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 - Thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019”.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh năm 2019, Tổng công ty thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019, cụ thể như sau:
Đơn vị thành viên
Đơn vị trực thuộc
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Thông tin nội bộ