vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English

Search
Giới thiệu chung

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - VINAFOR được thành lập năm 1995 theo quyết định số 667/TCLD ngày 04/10/1995 của Bộ Lâm nghiệp (cũ) nay là Bộ nông nghiệp & PTNT với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc.
Năm 1997 VINAFOR đã được Chính phủ xếp hạng là Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt. Kể từ khi thành lập đến nay, VINAFOR đã đạt được sự tăng trưởng vững chắc qua từng năm....
Tin tức - Sự kiện

Lễ ký cam kết hoàn thành XĐGTDN, chất lượng và đúng tiến độ

Trang:  1/58Trang sau 
Giao thương

THÔNG BÁO: Bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ du lịch Chèm (lần 4)

Trang:  1/2Trang sau 
Sản phẩm dịch vụ

Ván sợi (MDF, HDF)

Liên kết web
Giao thương