Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Công bố thông tin

CBTT v/v Tổng công ty nhận được Thông báo số 44/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP
15/01/2020
Tổng công ty nhận được Thông báo số 44/TB-SGDHN ngày 1401/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP
CBTT QĐ 153/UBCK- GSĐC V/v gia hạn thời gian công bố BCTC
10/01/2020
CBTT QĐ 153/UBCK- GSĐC V/v gia hạn thời gian công bố BCTC
CBTT Quyết định số 22/QĐ-SGDHN và Thông báo số 33/TB-SGDHN ngày 10/01/2020 V/v hủy đăng ký giao dịch
10/01/2020
CBTT Quyết định số 22/QĐ-SGDHN và Thông báo số 33/TB-SGDHN ngày 10/01/2020 V/v hủy đăng ký giao dịch
16.60
1.30  (8.5%)
Kết thúc phiên
16.60
Giá tham chiếu
4,500
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 32
Tổng số truy cập: 1263672