Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Công ty TNHH MTV Hợp tác lao động và Dịch vụ Vinafor 
• Lần đầu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Năm 1999
• Thị trường chủ yếu: Nhật Bản, Malaysia, Trung Đông và bắt đầu hướng đến thị trường các nước Châu Âu 
• Ngành nghề: Nông nghiệp, xây dựng, chế biến thực phẩm, cơ khí kim loại, may mặc, lắp ráp linh kiện điện tử, sửa chữa ô tô…