Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Chính sách tuyển dụng

Thông báo tuyền dụng Nhân sự năm 2019
22/02/2019
Để thực hiện tốt nhiệm vụ và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh năm 2019, Tổng công ty thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019, cụ thể như sau:
Chính sách tuyển dụng
12/07/2017
Ngay từ khi chuyển sang hoạt động từ mô hình Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/9/2016. Đảng ủy, HĐQT và Ban lãnh đạo Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần luôn ưu tiên thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực - nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 37
Tổng số truy cập: 1116133