Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Thông báo tuyền dụng Nhân sự năm 2019

22/02/2019
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần (VINAFOR) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp với ngành nghề kinh doanh chính là: Trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác chế biến lâm sản từ gỗ rừng trồng.
 Để thực hiện tốt nhiệm vụ và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh năm 2019, Tổng công ty thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019, cụ thể như sau:

I/ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
1/ Nhân viên đầu tư xây dựng cơ bản - Phòng Kế hoạch đầu tư
Yêu cầu tuyển dụng:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng đạt loại Khá trở lên.
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thi công xây dựng và tư vấn, giám sát thi công công trình, quản lý dự án…
- Hiểu biết, nắm vững các quy định về quy trình, thủ tục, pháp luật liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; các quy định về thẩm định, quản lý dự án; các quy chuẩn,  quy phạm thiết kế xây dựng công trình dân dụng, thương mại, công nghiệp; 
- Có kỹ năng phân tích, thẩm định hiệu quả của dự án đầu tư, bóc tách tiên lượng lập dự toán công trình. Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt, khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực công việc và đi công tác xa nhà.
- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm phục vụ công việc.
- Ưu tiên các ứng viên được cấp chứng chỉ về: Tư vấn giám sát thi công; Tư vấn đấu thầu, Tư vấn quản lý dự án đầu tư….
Mô tả công việc:
- Thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo phòng Kế hoạch đầu tư phân công.
- Liên hệ, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về thủ tục liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng công ty.
- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty: Tổ chức đấu thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, thiết kế, thẩm định thiết kế, biện pháp thi công; Triển khai, quản lý, giám sát thi công, quản lý tiến độ, chất lượng và khối lượng thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng; Quyết toán và kiểm toán các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định.
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Tổng công ty. 
Số lượng cần tuyển: 01 người

2/ Nhân viên pháp chế - Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ
Yêu cầu tuyển dụng:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật đạt loại Khá trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư, Thạc sỹ chuyên ngành Luật.
- Nắm vững hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng, Luật đất đai... 
- Có kinh nghiệm làm công tác pháp chế tại các tổ chức hành nghề Luật sư,           Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô lớn…
- Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, chấp nhận đi công tác xa nhà.
- Sử dụng tốt Tiếng Anh; tin học văn phòng.
Mô tả công việc:
- Thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo phòng Pháp chế và Kiếm soát nội bộ phân công.
- Thực hiện tham mưu trong công tác pháp chế của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Rà soát và xây dựng các tài liệu, quy chế, quy trình nội bộ của Tổng công ty phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp luật; Kiểm tra tính pháp lý các hợp đồng, văn bản quy chế hoạt động do các đơn vị trong Tổng công ty dự thảo và đề xuất;
- Hệ thống hóa, quản lý văn bản pháp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban khác các vấn đề liên quan đến pháp lý thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính; Thương mại; Xây dựng; Quản lý, sử dụng đất đai, Lao động, Kinh doanh xuất nhập khẩu…
Số lượng cần tuyển: 01 người

3/ Nhân viên kiểm soát nội bộ - Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ.
Yêu cầu tuyển dụng:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính đạt loại Khá trở lên.
- Có Chứng chỉ nghề kiểm toán 
- Có kiến thức, hiểu biết về kiểm soát, kiểm toán nội bộ; Kiến thức về thuế, kế toán, kiểm toán, tài chính; quản trị doanh nghiệp và pháp luật chung.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại các đơn vị có quy mô lớn hoặc Công ty kiểm toán độc lập…
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực; chấp nhận đi công tác xa nhà.
- Sử dụng thành thạo tiếng anh; tin học văn phòng; phần mềm kế toán.
Mô tả công việc:
- Thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ phân công.
- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán và soát xét toàn bộ công việc kiểm toán theo kế hoạch, báo cáo kiểm toán và đảm bảo yêu cầu chuyên môn.
- Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.
- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng công ty và thực hiện kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hoặc đột xuất.
- Kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm; nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.
- Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Tổng công ty.
Số lượng cần tuyển: 01 người

4/ Nhân viên đầu tư tài chính - Phòng Đầu tư tài chính.
Yêu cầu tuyển dụng:
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng. 
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành Đầu tư tài chính, Kinh tế, Kiểm toán.
- Có khả năng phân tích, tư duy logic, thẩm định các dự án, cơ hội đầu tư, định giá các tài sản tài chính, quản lý danh mục đầu tư; Khả năng lập kế hoạch đầu tư theo yêu cầu và quản trị rủi ro về các dự án đầu tư của Tổng công ty.
- Nắm chắc các kiến thức liên quan đến thị trường Tài chính, đến rủi ro và cách thức quản lý rủi ro các công cụ đầu tư trên thị trường Tài chính. Có trách nhiệm cao, tận tâm với công việc, sẵn sàng làm việc với cường độ cao, trong môi trường cạnh tranh, năng động, sáng tạo.
- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ: CFA, ACCA, CPA …Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ do UBCK Nhà nước cấp. Những ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính hoặc đã làm việc tại các đơn vị như: Công ty kiểm toán, Bộ phận phân tích, thẩm định đầu tư, tài chính doanh nghiệp của Công ty chứng khoán, Công ty Đầu tư, Công ty Tài chính, các Quỹ đầu tư và Công ty Quản lý Quỹ, các Công ty tư vấn tài chính, ngân hàng.
- Tiếng anh giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên đạt IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.
Mô tả công việc:
- Thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo phòng Đầu tư tài chính phân công.
- Thẩm định, phân tích về hiệu quả kinh tế các dự án, phương án đầu tư tài chính của Tổng công ty.
- Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch đầu tư trung và dài hạn đáp ứng yêu cầu của thị trường nhằm thực hiện tốt chiến lược sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
- Tham mưu về định giá các tài sản tài chính, quản lý danh mục đầu tư của Tổng công ty.
- Theo dõi, tổng hợp, phân tích đánh giá, báo cáo tình hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xác định giá trị của các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty để tham mưu việc quyết định đầu tư bổ sung, duy trì hoặc thoái vốn tại doanh nghiệp đó.
- Thường xuyên cập nhật các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của              Nhà nước, các thông tin liên quan về đầu tư, chứng khoán.

5/ Nhân viên bản đồ số và cơ sở dữ liệu Lâm nghiệp - Phòng Lâm nghiệp
Yêu cầu tuyển dụng:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Lâm sinh, Quản lý tài nguyên, thiên nhiên; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai…
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về công tác Trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng; hiểu biết về lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực bản đồ số, cơ sở dữ liệu lâm nghiệp.
- Sử dụng thành thạo phần mềm Mapinfo để xây dựng và biên tập công tác bản đồ số và cơ sở dữ liệu về lâm nghiệp của Tổng công ty như: bản đồ thiết kế trồng rừng, bản đồ nghiệm thu trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng; bản đồ thiết kế tỉa thưa, khai thác rừng…
- Ưu tiên người có thời gian làm việc tại các đơn vị hoạt động sản xuất lâm nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
Mô tả công việc: 
- Thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo phòng Lâm nghiệp phân công.
- Tham gia xây dựng và vận hành công tác bản đồ số và cơ sở dữ liệu lâm nghiệp của Tổng công ty về công tác sản xuất lâm nghiệp, công tác quản lý đất đai của Tổng công ty.
- Theo dõi, giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất lâm nghiệp tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty…
Số lượng cần tuyển: 01 người

II/ QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN
1/ Lương thỏa thuận (phù hợp với quy định của Tổng công ty và khả năng ứng viên).
2/ Tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty.
3/ Làm việc trong môi trường thuận lợi; thân thiện và ổn định lâu dài;

III/ YÊU CẦU HỒ SƠ
- 01 Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương, đơn vị công tác trong vòng 06 tháng trở lại); 
- Giấy khám sức khỏe; 
- Đơn xin việc.
- Sổ hộ khẩu (công chứng).
- Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân (công chứng). 
- Hồ sơ kinh nghiệm công tác và các văn bằng chứng chỉ liên quan, bảng điểm; 
- 04 ảnh 4x6 cm.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ:
Phòng Tổ chức lao động, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.36410799 - máy lẻ: 167 
Thời hạn nhận hồ sơ: sau 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng.
(Hồ sơ đã nộp không trả lại, chỉ mời phỏng vấn những ứng viên đạt yêu cầu)./.
Chính sách tuyển dụng khác

Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 197
Tổng số truy cập: 5500634