Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Giá cổ phiếu

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Giá đóng cửa:
16,900
Thay đổi giá:
1,900
% Thay đổi giá:
12.67%
Khối lượng:
500
Cập nhật ngày: 19/11/2018, 03:01
Diễn biến Giá cổ phiếu
Giá cao nhất (Nghìn VNĐ) 16,900
Giá thấp nhất (Nghìn VNĐ) 16,900
Giá cao nhất trong 52 tuần (Nghìn VNĐ) 19,800
Giá thấp nhất trong 52 tuần (Nghìn VNĐ) 12,200