Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Giá cổ phiếu

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Giá đóng cửa:
16,000
Thay đổi giá:
0
% Thay đổi giá:
0.00%
Khối lượng:
100
Cập nhật ngày: 19/09/2018, 12:05
Diễn biến Giá cổ phiếu
Giá cao nhất (Nghìn VNĐ) 16,000
Giá thấp nhất (Nghìn VNĐ) 16,000
Giá cao nhất trong 52 tuần (Nghìn VNĐ) 19,800
Giá thấp nhất trong 52 tuần (Nghìn VNĐ) 12,000