Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp, đứng số 1 về sản xuất kinh doanh rừng trồng và giống cây lâm nghiệp, đứng Top 10 các doanh nghiệp chế biến gỗ. Lấy phát triển lâm nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao làm nền tảng cốt lõi, hướng tới xây dựng Vinafor thành một thương hiệu lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.

SỨ MỆNH
Mở rộng và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ phát triển ngành chế biến gỗ; Củng cố và phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm lâm nghiệp (từ sản xuất cây giống, trồng rừng, chế biến gỗ đến thị trường tiêu thụ) nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại giá trị gia tăng cao, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong việc phát triển ngành lâm nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xây dựng và kết nối các doanh nghiệp trong Tổng công ty thành một hệ sinh thái lâm nghiệp bền vững, trong đó các doanh nghiệp có sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau, có tiềm lực mạnh về tài chính và công nghệ; có sự đổi mới, sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế trong thời đại mới. Đưa Vinafor trở thành niềm tự hào của ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Phát huy vai trò dẫn dắt và phát triển ngành lâm nghiệp theo đúng định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông qua việc áp dụng phương pháp quản trị hiện đại để nâng cao hiệu quả, chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực, công khai minh bạch tài chính... nhằm củng cố và phát triển thương hiệu Vinafor trên thị trường trong nước và thế giới. Thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng của một doanh nghiệp nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội tại các khu vực miền núi, nông thôn, vùng sâu vùng xa…, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 1986
Tổng số truy cập: 5849474