Vietnamese English

Phòng Kế hoạch Đầu tư

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
Trưởng phòng


Ông Đỗ Thái Hồng
Phó phòng


Ông Phạm Minh Hoàng
Phó phòngCHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực:
- Xây dựng định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế của Tổng công ty, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn;
- Về các hợp đồng, liên kết, hợp tác đầu tư của Tổng công ty;
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của toàn Tổng Công ty trong đó có các công ty con và đơn vị trực thuộc;
- Quản lý thương hiệu, xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước. Dự báo thị trường trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty; Phối hợp với các công ty con, công ty liên kết và liên doanh khai thác tạo nên thị trường trong và ngoài nước ổn định, mở rộng thị phần;
- Công tác quản lý xuất nhập khẩu;
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tổng Công ty giao.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 208
Tổng số truy cập: 5500812