Vietnamese English

Văn phòng

Bà Trần Thúy Nguyệt
Chánh Văn phòng

Ông Nguyễn Văn Chính
Phó Văn phòng


Bà Ngô Thị Thu Hiền
Phó Văn phòng

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG
Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong các lĩnh vực:

- Xây dựng và giám sát việc thực hiện các nội qui, qui chế liên quan đến lề lối làm việc, sử dụng vật tư, tài sản của Văn phòng Tổng Công ty;

- Quản lý công tác hành chính, quản trị tại Văn phòng Tổng Công ty;

- Quản lý và thực hiện công tác thông tin, văn thư lưu trữ, điều kiện và phương tiện làm việc tại Văn phòng Tổng Công ty;

- Quản lý công tác ISO của cơ quan Văn phòng Tổng công ty. Tổng hợp hoạt động của cơ quan Văn phòng Tổng Công ty;

- Tham mưu giúp Hội đồng thi đua Tổng công ty, giúp lãnh đạo theo dõi công tác thi đua của Tổng Công ty;

- Quan hệ với địa phương nơi Tổng Công ty đóng trụ sở;

- Thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tổng Công ty giao phó.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 1371
Tổng số truy cập: 4104448