Vietnamese English

Phòng Lâm nghiệp

Ông Vũ Văn Hường
Phó Tổng giám đốc - Phụ trách phòng

Ông Trần Văn Tùng
Phó phòng 

Ông Đỗ Như Chiến
Phó phòng


Bà Hồ Thị Thanh Huyền
Phó phòng


CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHÒNG LÂM NGHIỆP:

Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực:

- Xây dựng định hướng chiến lược phát triển bên vững khâu lâm nghiệp trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo;
- Xây dựng chứng chỉ rừng bền vững (đặc biệt về chiến lược phát triển vùng nguyên liệu);
- Đề xuất theo dõi việc nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, sản xuất giống cây lâm nghiệp và xây dựng hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh để nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng, có hiệu quả cao;
- Xây dựng định hướng phát triển công nghệ chế biến lâm sản trong Tổng Công ty;
- Quản lý công tác kỹ thuật chế biến gỗ và lâm sản;
- Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến gỗ thông qua các dự án đầu tư;
- Chủ trì cùng các phòng đề xuất các dự án hợp tác đầu tư trồng rừng với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty;
- Quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp được giao hoặc thuê theo đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất;
- Thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tổng công ty giao phó.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 95
Tổng số truy cập: 5372540