Vietnamese English

Phòng Pháp chế & Kiểm soát nội bộ

Ông Đào Quốc Hoàn
Trưởng Phòng

Bà Nguyễn Thị Phong Lan
Phó Phòng

Ông Trần Minh Hiệp
Phó PhòngCHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHÒNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Tham mưu với Lãnh đạo Tổng công ty trong các lĩnh vực:
1. Lĩnh vực pháp chế:
- Công tác pháp chế: Tham mưu tuân thủ đầy đủ và chính xác về pháp lý, pháp luật với Lãnh đạo trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp liên quan đến tất cả các lĩnh vực và hoạt động của Tổng công ty theo đúng các quy định và thẩm quyền.
- Công tác kiểm tra nội bộ: Tổ chức công tác kiểm tra và xử lý các vụ việc liên quan đến việc chấp hành pháp luật; chấp hành các quy chế, quy định trong Tổng công ty. Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, cũng như những nội quy, quy định nội bộ liên quan đến pháp lý.
2. Lĩnh vực Kiểm soát nội bộ:
- Tham mưu, kiểm soát việc sử dụng vốn và tài sản của Tổng công ty được bảo đảm an toàn, tránh sử dụng sai mục đích, không hiệu quả.
- Các nghiệp vụ được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép đầy đủ làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý.
- Đảm bảo sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra. Giảm tối đa các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh (sai sót vô tình gây thiệt hại, các rủi ro làm chậm kế hoạch, tăng giá thành, giảm chất lượng sản phẩm…).
- Công tác kiểm toán nội bộ: Kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính, kế toán, việc thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của Tổng công ty; đánh giá tình hình hoạt động đầu tư tài chính, kế toán trong Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 60
Tổng số truy cập: 5500371