Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Thông tin cổ phiếu

Cập nhật ngày 31/03/2020
16.60
1.30  (8.5%) Mở cửa
16.60
Giá tham chiếu
16.60
Giá mở cửa
13.90
Giá cao nhất
16.60
Giá thấp nhất
4,500
Khối lượng
Đơn vị giá: VNĐ