Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Thông tin cổ phiếu

Cập nhật lúc 19/11/2018, 03:01
16,900
1,900( 12.67%) Đang giao dịch
16,900
Giá tham chiếu
16,900
Giá mở cửa
16,900
Giá cao nhất
16,900
Giá thấp nhất
500
Khối lượng
Đơn vị giá: VNĐ