Vietnamese English

Phòng Đầu tư Tài chính

 

Ông Trần Anh Dũng
Trưởng phòng 

Bà Bùi Thị Thu Hà
Phó phòng


 CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHÒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:

Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực:

- Tham mưu công tác xây dựng chiến lược đầu tư tài chính, đảm bảo bảo toàn, ổn định và phát triển vốn; phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn và tài sản hiện có của Tổng công ty;

- Tham mưu trong việc quản lý vốn Tổng công ty đã đầu tư, đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm phát huy thế mạnh của Tổng công ty, chủ động nắm cơ hội mới có khả năng sinh lời và các hoạt động đầu tư có tính ổn định , an toàn cao;

- Trực tiếp quản lý vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các chương trình, nội dung thanh tra nội bộ, kiểm tra về các lĩnh vực có liên quan đến việc chấp hành pháp luật, chấp hành các quy định Tổng công ty;

- Thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tổng công ty giao phó.

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 3
Tổng số truy cập: 5636307