Vietnamese English

Phòng Tổ chức Lao động

Ông Tô Văn Hiệp
Trưởng phòng


Bà Đoàn Thị Hà
Phó phòng 

Ông Hà Văn Khánh
Phó phòngCHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG:

Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực:

- Tổ chức sắp xếp, cải tiến mô hình tổ chức sản xuất - kinh doanh và mô hình bộ máy quản lý tại Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị thành viên để phù hợp yêu cầu quản lý mới và nâng cao hiệu quả trong việc điều hành, quản lý doanh nghiệp;
- Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ;
- Công tác nhân sự, tổ chức lao động;
- Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Tổng công ty;
- Công tác Chính sách, chế độ cho người lao động (tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động...) và các chế độ đãi ngộ với người lao động, chính sách sử dụng người tài.
- Xây dựng đơn giá tiền lương và kế hoạch tiền lương, 
- Quản lý, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ luật.
- Công tác an toàn lao động 
- Các vấn đề liên quan đến tổ chức và lao động trong quá trình đổi mới các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty
- Thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tổng công ty giao phó.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 126
Tổng số truy cập: 5372580