Vietnamese English

Ban quản lý nhà Vinafor

Ông Chử Đức Toàn
Trưởng ban

Ông Ngô Gia Thắng
Phó ban 

Ông Phạm Hùng Sơn
Phó ban


CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ VINAFOR:
Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực:

- Tổ chức, thực hiện việc quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác kinh doanh Tòa nhà 127 Lò Đúc, Hà Nội;
- Thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của Tòa nhà;
- Thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tổng công ty giao.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 210
Tổng số truy cập: 5500839