Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tổng công ty nhận được QĐ phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 02/2022/QĐPT-KDTM ngày 23/11/2022 của TAND Hòa Bình "yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của ĐHĐCĐ" giữa người yêu cầu là Tổng công ty và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty CP Archi Reenco Hòa Bình

09/12/2022
Toàn văn Công bố thông tin số 1247/TCT-PC&KSNB
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 170
Tổng số truy cập: 5372447