Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH MTV

16/09/2016

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH MTV được tổ chức vào ngày 21/04/2016 như sau: 

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH MTV 
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 24.342.700 cổ phần 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần 
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 29 NĐT 
Trong đó: 
+ Tổ chức: 2 
+ Cá nhân:  27
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 29.579.900 cổ phần 
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 29  phiếu 
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 29.579.900 cổ phần 
- Khối lượng đặt cao nhất: 12.250.000 cổ phần 
- Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần 
- Giá đặt mua cao nhất: 17.200 đồng/cổ phần 
- Giá đặt mua thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công cao nhất: 17.200 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công bình quân: 10.114 đồng/cổ phần 
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 29 NĐT 
Trong đó: 
+ Tổ chức: 2 NĐT 
+ Cá nhân: 27 NĐT 
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 24.342.700 cổ phần 
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần 
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 246.190.420.000 đồng 
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/04/2016 đến 16 giờ ngày 04/05/2016 
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/04/2016 đến ngày 28/04/2016


Thông báo bán hết 24,3 triệu cổ phần của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

15,700
24/04/2019 15:00
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 21
Tổng số truy cập: 1066863