Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG DIỆN TÍCH TRONG PHẠM VI CHỨNG CHỈ RỪNG SỐ SA-FM/COC-004168 NĂM 2019

21/03/2019
Tổng diện tích trong phạm vi chứng chỉ rừng FSC® của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam năm 2019 là: 20.284,07 ha, trong đó:

1.      Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ: 2.987,35 ha
2.      Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà: 7.737,36 ha
3.      Chi nhánh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình: 6.103,53 ha.
4.      Chi nhánh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty MDF Vinafor Gia Lai: 3.455,83 ha.
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 81
Tổng số truy cập: 1302469