Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Thông báo bán đấu giá phần vốn góp của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty TNHH MDF Vinafor Tân An Hòa Bình

16/09/2016
 

- Tên tổ chức sở hữu phần vốn góp: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam 
- Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH MDF Vinafor - Tân An Hòa Bình 
- Địa chỉ: Xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh ván MDF, ván ghép thanh, ...
- Vốn điều lệ thực góp:  50.000.000.000 đồng 
- Giá trị phần vốn góp bán đấu giá: 24.500.000.000 đồng 
- Giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua: 24.500.000.000 đồng 
- Giá khởi điểm: 15.673.000.000 đồng 
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10/08/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 30/08/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc) 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/09/2016 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 
- Thời gian và địa điểm đấu giá: 
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 07/09/2016 
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
- Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp: Từ ngày 08/09/2016 đến 16 giờ ngày 17/09/2016 
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/09/2016 đến ngày 14/09/2016


Tài liệu chi tiết đính kèm:

1. Quy chế bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH MDF Vinafor – Tân An Hoà Bình;
2. Bản công bố thông tin;

3. Quyết định số 282 QĐ-BNN-QLDN ngày 22/01/2016 của Bộ Nông nghiệp v/v phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

4. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm số 215 QĐ/HĐTV-ĐTTC ngày 20/5/2016;

5. Công văn số 2016/CV-TANAN ngày 24/03/2016 của Công ty TNHH Tân An v/v chuyển nhượng phần vốn góp của Vinafor tại Công ty TNHH MDF Vinafor – Tân An Hoà Bình;

6. Điều lệ Công ty TNHH MDF Vinafor – Tân An Hoà Bình;

7. Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MDF Vinafor – Tân An Hoà Bình số 5400312242 cấp ngày 09/10/2013.

 
15,700
24/04/2019 15:00
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 38
Tổng số truy cập: 1066863