Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

15/08/2016
Sáng ngày 12/8/2016, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH MTV long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Đại hội được khai mạc vào hồi 8h00 với sự tham dự của 112 đại biểu cổ đông, đại diện cho 349.101.369 cổ phần, tương đương với 99,74% vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Ảnh: Chủ tịch đoàn

Đại hội có sự tham dự của các đại biểu là đại diện Bộ nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Văn phòng chính phủ, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ công An và các cơ quan đối tác;

Về phía Tổng công ty có sự tham dự của các thành viên HĐTV, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty, lãnh đạo các phòng ban chức năng của Tổng công ty; Về phía cổ đông chiến lược, Công ty cổ phần tập đoàn T&T ông Lương Minh Tuấn và ông Lê Quốc Khánh đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty cùng đông đảo cổ đông của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe đ/c Phí Mạnh Cường – Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam với các mốc thời gian trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, với các danh hiệu Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013 do Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng, Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do VietNam Report bình chọn và nhiều danh hiệu cao quý khác, năm 2015 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong hơn 2 năm thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty đã tập trung triển khai quyết liệt các bước để tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ cùng 06 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp với tổng số 11 đầu mối, công tác cổ phần hóa của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Việc triển khai cổ phần hóa của Tổng công ty được Chính phủ, các Bộ, Ban nghành TW, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo cổ phần hóa đánh giá là một trong các đơn vị thực hiện nhanh, tốt và đúng các quy định hiện hành. Ngày 03/2/2016, Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một số nội dung cơ bản gồm:

1.Tên gọi:

Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên giao dịch: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam Forestry Corporation – Joint Stock Company                   Tên viết tắt:  VINAFOR

2. Ngành, nghề kinh doanh:

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần kế thừa các ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

3.1 Vốn điều lệ: 3.500.000.000.000 đồng (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng) tương ứng 350.000.000 cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

3.2 Cơ cấu vốn điều lệ:

-  Cổ phần nhà nước: 178.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 24.342.700 cổ phần, chiếm 6,955% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động thường xuyên, người nhận khoán trong doanh nghiệp: 6.997.300 cổ phần, chiếm 2% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho Tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp: 160.000 cổ phần, chiếm 0,045% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho nhà đầu chiến lược: 140.000.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ.

4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Ngày 21/4/2016, Tổng công ty đã tổ chức Bán đấu giá thành công cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kết quả Tổng công ty đã bán cổ phần cho 1.029 cá nhân và tổ chức (bao gồm cả cổ đông chiến lược), với tổng số tiền thu được từ bán cổ phần là 1.726.385.343.000 đồng trong đó tiền bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là 1.414.000.000.000 đồng. Điều này thể hiện thành công của công tác cổ phần hóa Tổng công ty, thể hiện quá trình cổ phần hóa công khai minh bạch đã đáp ứng được kỳ vọng, niềm tin của các nhà đầu tư.

Về các nội dung trình bày tại Đại Hội: Các Cổ đông đã nghe, thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng được trình bày tại Đại hội, gồm:

1. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,988%;

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần giai đoạn 2016 – 2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,987%;

3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,988%;

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,985%;

5. Thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,985%.   

Về kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Đại Hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: Ông Cao Văn Thùy, ông Phí Mạnh Cường, ông Lương Minh Tuấn, Ông Lê Quốc Khánh và ông Nguyễn Tấn Cường;

         Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Tân Việt và ông Vũ Văn Hường.

        Đại hội đã nghe đ/c Bùi Khắc Hiền – Vụ phó Vụ quản lý doanh nghiệp – Bộ NN và PTNT thay mặt lãnh đạo Bộ và ủy quyền của đ/c Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp phát biểu chúc mừng các đ/c đã được tín nhiệm vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty Cổ phần, đồng thời đ/c chỉ đạo đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần triển khai báo cáo Bộ những vấn đề lớn của Công ty cổ phần, khẩn trương ổn định tổ chức và đặc biệt quan tâm đến việc làm, đời sống người lao động và tiếp tục các bước để tiến hành quyết toán bàn giao vốn sang công ty cổ phần.

Ảnh: Các đ/c được bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng cty Lâm nghiệp VN – Công ty cổ phần
  
         Như vậy, cho đến ngày hôm nay 12/8/2016 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu và chính thức chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần với vốn Nhà nước chiếm 51%.

         Đại hội đã diễn ra trong không khí ấm áp, chân tình và thẳng thắn. Đ/c Cao Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Ban chỉ đạo cổ phần chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đ/c lãnh đạo Vụ QLDN, đồng thời đồng chí cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Đổi mới doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo các cơ quan Bộ, Ban ngành Trung ương và UBND các tỉnh, chính quyền địa phương, các Quý cổ đông về sự ủng hộ và giúp đỡ  tận tình giúp cho công tác cổ phần hóa cũng như Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam được thành công tốt đẹp./.
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 20
Tổng số truy cập: 1116116