Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026

23/04/2021
Ngày 20/4/2021 tại hội trường tầng 15 Tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tham dự Đại hội, Tổng công ty vinh dự được tiếp đón ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các ông/bà đại diện Lãnh đạo các Vụ thuộc Ủy ban; Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, đại diện ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Tổng giám đốc; Đại diện Phòng An ninh Nông Lâm Ngư nghiệp, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; cùng các ông/bà là Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các quý cổ đông đã đặt niềm tin cùng đồng hành phát triển với Vinafor.

Đoàn Chủ tịch Chủ trì Đại hội

Đại hội được thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm:
- Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Ngọc Khanh, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Quốc Khánh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm soát Tổng công ty đã trình bày cụ thể các báo cáo và tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổng công ty về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2021 đề ra. Đặc biệt, Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch 24% chỉ tiêu lợi nhuận và 30% chỉ tiêu cổ tức của công ty mẹ, tăng trưởng vốn chủ sở hữu 45%, Tổng công ty nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng công ty hoàn thành tốt công tác cổ phần hóa, hoàn thành niêm yết cổ phiếu VIF trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Kết quả trên thể hiện sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể CBNV Tổng công ty. Bên cạnh đó, trong năm 2019-2021, Tổng công ty đã thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, chỉ đạo của các bộ ban ngành và của Ủy ban về công tác phòng chống dịch Covid-19 với tiêu chí đảm bảo vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Tại Đại hội, các cổ đông của Tổng công ty cũng đã nêu ra những câu hỏi, những vấn đề cần làm rõ thêm có liên quan đến tình hình hoạt động SXKD năm 2020 cũng như phương hướng, nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời gian tới. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp trả lời những câu hỏi của các cổ đông cũng như cung cấp thêm một số thông tin, kế hoạch về hoạt động của Tổng công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Sau khi nhận được các giải đáp của Đoàn Chủ tịch, các cổ đông đã bày tỏ sự hài lòng đối với sự điều hành, giải đáp của Đoàn Chủ tịch và mong muốn Tổng công ty sẽ tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển vững mạnh.

ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

​Về phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch HĐQT Phí Mạnh Cường nhấn mạnh: Mục tiêu đến năm 2035, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tập trung nguồn lực xây dựng chiến lược trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp. Giai đoạn 2020 - 2025 là giai đoạn Tổng công ty tập trung củng cố nền tảng vững chắc như mở rộng quỹ đất trồng rừng, nâng quy mô hoạt động của các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, phát triển giống cây chất lượng cao, đầu tư trồng rừng thâm canh cao, kéo dài chu kỳ để kinh doanh rừng gỗ lớn. Đồng thời, cần mở rộng hợp tác quốc tế để nghiên cứu đầu tư xây dựng các trung tâm chế biến gỗ hiện đại, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu.
Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết với tỉ lệ nhất trí cao thông qua một số các nội dung quan trọng, cụ thể như sau:
* Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty
* Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
* Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021 – 2026
* Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ (2016 - 2021), định hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021 - 2026)
* Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020, định hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021 - 2026)
* Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
* Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
* Thông qua qua tiền lương, thù lao HĐQT (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2021
* Đại hội đã nhất trí kết quả bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau: 

 - Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:
+ Ông Phí Mạnh Cường.
+ Ông Đỗ Ngọc Khanh.
+ Ông Lê Quốc Khánh.
+ Ông Nguyễn Tấn Cường.
+ Ông Nguyễn Trung Kiên.

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:
+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
+ Ông Đào Quốc Hoàn.
+ Bà Hồ Thị Thanh Huyền.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban) và ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T tặng hoa chúc mừng HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026


Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban) và ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T tặng hoa chúc mừng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Văn phòng16.20
0  (-5.3%)
Kết thúc phiên
16.20
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 246
Tổng số truy cập: 3605206