Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

15/04/2023
Sáng ngày 14/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Hội nghị Người lao động năm 2023 có đồng chí Phí Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các thành viên HĐQT; đồng chí Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinafor; thành viên Ban điều hành, Ban Kiểm soát; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động Cơ quan Tổng công ty.  

Tếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đồng chí Trần Thúy Nguyệt – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 phát biểu khai mạc Đại hội

Khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thúy Nguyệt – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty thông tin, Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và những hạn chế, yếu kém nhằm rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại hội Công đoàn đã tiến hành các nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn lâm thời giai đoạn 2017 - 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn cho nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm BCH Công đoàn lâm thời; bầu BCH Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu – Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty cho biết: Giai đoạn 2017 - 2022, Vinafor bước vào thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen, diễn biến khó lường. Đại dịch Covid-19 xảy ra với quy mô toàn cầu đã làm kinh tế thương mại sụt giảm, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động. Bên cạnh đó, thiên tai lũ lụt liên tiếp xảy ra trong quý III, IV/2020 làm thiệt hại hàng ngàn hecta rừng, hàng vạn cây giống và tài sản khác của các đơn vị miền Trung và Nam Trung Bộ đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Toàn cảnh Đại hội

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, HĐQT, Ban điều hành cùng với sự phối hợp của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên; sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động (NLĐ) nên trong giai đoạn vừa qua, Cơ quan Tổng công ty vẫn duy trì được việc làm, đảm bảo ổn định thu nhập, đời sống của cán bộ, nhân viên (CBNV), NLĐ.

Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên và các chủ trương, kế hoạch, quy định của Tổng công ty nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong CBNV, NLĐ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động công đoàn; tăng cường phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Ngoài ra, công tác nữ công được đẩy mạnh với nhiều phong trào thi đua. Trong nhiệm kỳ, đã có 12 lượt cán bộ nữ công đoàn được Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen về thành tích “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp quan trọng để công đoàn Cơ quan Tổng công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu đã thảo luận về những chủ đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn, như: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; Đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động; Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong tình hình mới...

Duy trì đối thoại, trao đổi với NLĐ

Đồng chí Phí Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phí Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty diễn ra vào vào thời điểm toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Vinafor hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của Đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cùng với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 05/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đồng chí Phí Mạnh Cường ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đoàn viên Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đã sát cánh cùng chuyên môn, chia sẻ khó khăn với Tổng công ty. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid - 19 hoành hành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công đoàn Cơ quan Tổng công ty cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả, kinh nghiệm đã làm tốt trong nhiệm kỳ vừa qua… Đồng thời, Chủ tịch HĐQT mong muốn, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tích cực chủ động phối hợp, tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của CBNV, NLĐ tại cơ quan Tổng công ty. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ; tham gia xây dựng các nội quy, quy chế liên quan đến chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, đào tạo, của Tổng công ty. Cùng với đó, tham mưu trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; đồng thời phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị nghị quyết của công đoàn cấp trên đến toàn thể cán bộ, NLĐ Tổng công ty.

Ngoài ra, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ mới cần xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc, cũng như quy chế phối hợp giữa các phòng, ban; duy trì đối thoại, trao đổi với NLĐ; xây dựng tiêu chí, nhiệm vụ từ đó, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai trong toàn Tổng công ty..

Đồng chí Phí Mạnh Cường kỳ vọng, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đoàn kết, đồng lòng tạo động lực phát triển và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vinafor phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vinafor nhấn mạnh, về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn, trong đó tập trung tổ chức triển khai những nhiệm vụ cơ bản: đại diện chăm lo quyền lợi, chế độ chính sách cho NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và NLĐ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng chí Trần Quốc Tuấn mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ đối thoại, tăng cường hơn nữa vai trò của các Tổ công đoàn để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí; bầu ra 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Phí Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028


Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Quốc Khánh tặng hoa đồng chí Trần Thúy Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa VIII (2017- 2022)
không tham gia tái cử


Đại hội cũng đã công bố các quyết định thi đua - khen thưởng và trao Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 48 tập thể và 172 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh" năm 2022. Đồng thời, tặng Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty cho 16 tập thể và 85 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” năm 2022.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vinafor tặng Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và Phât triển nông thôn cho các tập thể có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022

Đồng chí Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinafor tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” năm 2022

Đồng chí Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinafor tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” năm 2022
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 189
Tổng số truy cập: 5372509