Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

19/08/2020
Trong hai ngày 17-18/8/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho hơn 3.900 Đảng viên toàn Đảng bộ Ủy ban.


Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ban, ngành liên quan.

Nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, không ngừng sáng tạo

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Cùng với cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua toàn thể đảng viên Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, không ngừng sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội

“Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ ủy ban có nhiệm vụ tổng kết những kết quả, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian qua, và quan trọng hơn, là: Đánh giá đúng tình hình, cả thuận lợi và khó khăn; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới để làm tốt công tác xây dựng Đảng, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, góp phần giữ vững tính chủ đạo của kinh tế nhà nước, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường Việt Nam theo đường lối của Đảng; đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí xứng đáng nhất để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ tới và bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” – đồng chí Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đề nghị mỗi đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên, tích cực tham gia đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của chương trình Đại hội, tập trung cống hiến trí tuệ, góp phần đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Trình bày báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, là tổ chức Đảng mới được thành lập, trong 2 năm qua, Đảng bộ Ủy ban đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy công tác Đảng; ban hành các Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp; phân công công tác, đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò của tổ chức Đảng. Điều này đã góp phần không nhỏ để Đảng ủy Ủy ban xử lý kịp thời, đúng quy định những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ đối với một tổ chức đảng mới ra đời.

Cùng với quá trình thành lập bộ máy công tác Đảng, Ủy ban đã khẩn trương kiện toàn cơ cấu tổ chức với 9 Vụ, đơn vị; đồng thời, nhanh chóng tiếp nhận nguyên trạng quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty từ các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông. Tiếp tục xử lý 259 công việc các Bộ đang xử lý dở dang; trong đó có nhiều việc phức tạp, vướng mắc, khó khăn, tồn đọng qua nhiều năm; có việc liên quan đến thanh tra, kiểm tra, xử lý, kỷ luật cán bộ. Ủy ban đã tiến hành phân loại công việc theo mức độ cần thiết, cấp bách để ưu tiên xử lý sớm.

Các đại biểu giơ thẻ Đảng viên để biểu quyết

Tính đến hết tháng 6/2020, Ủy ban đã chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, cơ quan hoàn thành 220/259 công việc, đạt tỷ lệ 85%, tập trung chủ yếu ở các vấn đề: Bổ sung, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các Tập đoàn, Tổng công ty; Xếp loại doanh nghiệp, phê duyệt báo cáo tài chính, quỹ tiền lương, thù lao; Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, quyết toán cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện quy trình các dự án đầu tư; Xử lý 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Kết thúc năm 2019, đa số các Tập đoàn, Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu do Ủy ban giao; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động tăng; vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được bảo toàn, phát triển.

Đoàn kết phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá, dù mới thành lập nhưng Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã nỗ lực xây dựng, tập hợp, đoàn kết, từng bước củng cố, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Phạm Quang Thao mong muốn, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Ủy ban cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết tâm xây dựng Ủy ban là cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp, có năng lực và nguồn lực tương xứng để tập trung chức năng quản lý, đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đồng chí Phạm Quang Thao, Ủy ban cần tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ủy ban. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Ủy ban trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về đầu tư, sản xuất, kinh doanh; về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Ủy ban với Ban Cán sự đảng Ủy ban, tập thể lãnh đạo Ủy ban; giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau thời gian khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí. 

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII gồm 8 đồng chí.


Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội


Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025
phát biểu nhận nhiệm vụ mới


Đồng chí Hồ Sỹ Hùng và đồng chí Lại Xuân Thanh thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025 tặng hoa,
cảm ơn đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Ủy viên Ban Thường vụ
và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025


Thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban phát biểu: "Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công nhờ có sự đóng góp, ủng hộ rất lớn của các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Ủy ban. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao các kết quả đạt được của Đại hội, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của 3 Đảng bộ cơ sở, đặc biệt là Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban tin tưởng Ban chấp hành khóa mới dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban cũng như sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ mới tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức và khẳng định được vai trò, vị thế của Đảng bộ Ủy ban, các doanh nghiệp nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước".

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo thứ tự A,B,C):

1. Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp
2. Phạm Tuấn Anh - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp
3. Nguyễn Thành Công - Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban
4. Phí Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
5. Đào Việt Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
6. Hồ Khánh Duy - Bí thư Đoàn thanh niên Ủy ban, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Văn phòng Ủy ban)
7. Nguyễn Quế Dương - Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nông nghiệp
8. Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng
9. Trần Công Hòa - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin
10. Phạm Minh Hoàng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
11. Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 
12. Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
13. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2015 - 2020
14. Nguyễn Việt Hùng - Phụ trách công tác Tuyên giáo; cán bộ chuyên trách Đảng ủy Ủy ban
15. Đỗ Duy Hưng - Phụ trách công tác Tổ chức; cán bộ chuyên trách Đảng ủy Ủy ban
16. Đỗ Hữu Huy - Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban
17. Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
18. Vũ Tế Phiệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
19. Đinh Thế Phúc - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng
20. Lại Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
21. Hoàng Minh Thoại - Phụ trách công tác Kiểm tra giám sát; cán bộ chuyên trách Đảng ủy Ủy ban
22. Lê Thị Diệu Thúy - Thành viên HĐQT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
23. Đặng Thu Thủy - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ
24. Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
25. Hồ Công Trung - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Ủy ban

Danh sách các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo thứ tự A,B,C):

1. Phạm Tuấn Anh
2. Phí Mạnh Cường
3. Nguyễn Hồng Hiển
4. Hồ Sỹ Hùng
5. Nguyễn Mạnh Hùng
6. Lại Xuân Thanh
7. Đặng Thu Thủy
8. Nguyễn Cảnh Toàn

Danh sách Đoàn đại biểu do Đại hội bầu dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo thứ tự A,B,C):

1. Phí Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
3. Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban
4. Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban
5. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025
6. Lại Xuân Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
7. Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ
8. Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Nguồn Csmc.gov.vn

Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 194
Tổng số truy cập: 5500541