Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Đầu tư

Hoạt động đầu tư tài chính là một trong những nhiệm vụ trong hoạt động của Vinafor. Vinafor luôn chú trọng công tác kiểm soát nội bộ, đánh giá, giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp, qua đó công tác đầu tư tài chính luôn đem lại hiệu quả cao, đồng thời cũng góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa tại địa bàn - đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Vinafor.

Hiện tại, Vinafor tham gia góp vốn đầu tư vào 46 đơn vị, bao gồm:
- 05 Công ty lâm nghiệp do Vinafor nắm giữ 100% vốn điều lệ
- 07 Công ty cổ phần giống cây lâm nghiệp
- 34 Doanh nghiệp khác (trong đó có 15 công ty có hoạt động chế biến gỗ và dăm gỗ)

Ngoài ra, Vinafor cũng không ngừng tìm kiếm mở rộng hoạt động hợp tác liên doanh liên kết để thành lập các liên doanh mới hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lâm sản.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 4
Tổng số truy cập: 5636288