Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Lễ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân

27/11/2018
Chiều ngày 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khen thưởng các tâp thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Văn phòng chính phủ và Ban kinh tế Trung ương tổ chức.
Đây là hoạt động trong chương trình Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham dự và trực tiếp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 96 tập thể, 45 cá nhân cùng 10 Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong đó Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP rất tự hào và vinh dự là một trong mười Tập thể được Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen  “Đã có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình 
với các đại diện doanh nghiệp tiêu biểu tham gia lễ khen thưởng các tập thể và cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X”


Đại diện các doanh nghiệp tiêu nhận Bằng khen “Đã có thành tích trong việc thực hiện 
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”


Trong 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam gặp không ít khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của bão lụt, thiên tai, lạm phát. Các đơn vị Lâm nghiệp của Tổng công ty hoạt động chủ yếu tại địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, dân cư địa phương phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa, dân trí thấp. Tuy nhiên với tinh thần nỗ lực, phát huy nội lực, đoàn kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngoài nhiệm vụ SXKD Tổng công ty và các đơn vị thành viên còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tham gia các hoạt động như: giúp đỡ Làng, đồng bào dân tộc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, làm đường bê tông trên những trục đường đi qua rừng trồng của Công ty, xây dựng nhà tình nghĩa, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương và làm tốt công tác phát triển KT-XH và xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới đạt một số chỉ tiêu sau: Diện tích rừng của Công ty giao khoán đến hộ nhân dân địa phương: Trên 18.000 ha; số hộ nhân dân tham gia nhận khoán rừng: gần 10.000 hộ với đa số người đồng bào dân tộc thiểu số, như: H’re, Ê đê, Ba Na; H’mông, Tày, Nùng, Mường…người nông dân được đầu tư cây giống, phân bón, chi phí nhân công, hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn về an toàn lao động để trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng và cuối chu kỳ được bao tiêu sản phẩm; Sau chu kỳ kinh doanh, người dân được hưởng bình quân từ 40-60 triệu đồng/ha/chu kỳ. Trung bình hàng năm các đơn vị lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty đã trồng mới khoảng 3.000 – 4.000 ha rừng/năm; đã mạnh dạn đổi mới và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; từng bước nâng cao đời sống người trồng rừng;
Với đóng góp trên, Tổng công ty đã và đang có vai trò quan trọng trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu quốc gia của Chính phủ: về xây dựng nông thôn mới; chiến lược phát triển lâm nghiệp; với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho trên 10 ngàn CB.CNV, người lao động và gần 10.000 hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là ở các Xã, Thôn, Bản đặc biệt khó khăn; cải thiện nâng cao đời sống, cùng địa phương xây dựng công tác an sinh - xã hội và đặc biệt là góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn có vị trí chiến lược, hàng đầu và là cơ sở quan trọng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường. Sau 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khiến bộ mặt các vùng nông thôn Việt Nam thay đổi, sản xuất nông nghiệp phát triển, thu nhập của người nông dân được cải thiện. Kết quả đó có sự đóng góp thiết thực, to lớn của các cá nhân, tập thể đã tiên phong, sáng tạo, dám nghĩa, dám làm, tạo ra những mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất, giá trị trên diện tích canh tác...
Dẫn lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, Thủ tướng mong muốn các tập thể và cá nhân được khen thưởng ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tốt thành tích đã đạt được, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế , thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân. Thủ tướng nhấn mạnh: “không một tuyên dương khen thưởng nào có thể đo lường hết mọi đóng góp trong sự phát triển nông nghiệp ở nước ta, có nhiều cá nhân và tập thể mà đóng góp của họ rất thầm lặng”. Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành trung ương và địa phương chú trọng hơn nữa công tác khen thưởng, tuyên dương những cá nhân, tập thể có sáng kiến tốt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trực tiếp là phát triển nông nghiệp, phát huy khả năng của người nông dân, xây dựng nông thôn mới.
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 36
Tổng số truy cập: 1302767