Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

15/11/2023

Thực hiện văn bản số 2307/UBQLV-PCKS ngày 25/10/2023 về việc triển khai hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và Quyết định số 607/QĐ-UBQLV ngày 25/10/2023 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ngày 02/11/2023 Tổng công ty đã ban hành văn bản số 1284/TCT-PC&KSNB về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 trong thời gian từ 0h ngày 07/11/2023 đến 16h ngày 09/11/2023 với sự tham gia của đông đảo các cán bộ, người lao động của cơ quan Tổng công ty, của Chi nhánh, Văn phòng đại diện Tổng công ty, các Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty là chủ sở hữu và các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty.
Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt, phổ biến pháp luật sâu rộng trong toàn Tổng công ty. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động Tổng công ty thực hiện sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Đồng thời, có thể khẳng định rằng, cuộc thi đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là hình thức tổ chức thi trực tuyến thông qua Trang tin điện tử của Tổng công ty làm phong phú thêm các kênh tuyên truyền pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao kiến thức pháp luật của người lao động.
Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với Vinafor” đã được diễn ra thành công tốt đẹp, căn cứ Đáp án cuộc thi đã được phê duyệt ngày 09/11/2023, Tổng công ty xin thông báo kết quả đoạt giải cuộc thi như sau:
- 10 giải đối với phần thi cá nhân, trong đó có: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 02 Giải Ba và 05 Giải Khuyến Khích.
- 05 giải đối với phần thi tập thể, trong đó có: 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba và 02 Giải Khuyến Khích.

A. GIẢI TẬP THỂ:

Giải Nhất: Ban Quản lý nhà Vinafor - Tổng công ty

Giải Nhất: Ban Quản lý nhà Vinafor - Cơ quan Tổng công ty

 

Giải Nhì: Phòng Kế hoạch đầu tư - Cơ quan Tổng công ty

 

Giải Ba: Phòng TT&KDXNK - Cơ quan Tổng công ty

 

Giải Khuyến khích: Văn phòng - Cơ quan Tổng công ty

 

Giải Khuyến khích: Công ty cổ phần Cẩm Hà

 

B. GIẢI CÁ NHÂN:

Giải Nhất: Dương Thùy Linh - Ban Quản lý nhà Vinafor - Cơ quan Tổng công ty
 

Giải Nhì: Tô Văn Hiệp - Trưởng phòng Tổ chức lao động - Cơ quan Tổng công ty

 

Giải Nhì: Nguyễn Thị Thanh Bình - Công ty cổ phần Cẩm Hà

 

Giải Ba: Trần Thị Ngọc Bích - Phòng Tổ chức lao động - Cơ quan Tổng công ty

 

Giải Ba: Vũ Thị Nga - Công ty MDF Vinafor Gia Lai

 

Giải Khuyến khích: Đoàn Thị Hà - Phó phòng Tổ chức lao động - Cơ quan Tổng công ty

 

Giải Khuyến khích: Vũ Huy Hùng - Phòng Tổ chức lao động - Cơ quan Tổng công ty

 

 

Giải Khuyến khích: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ban Quản lý nhà Vinafor - Cơ quan Tổng công ty

 

Giải Khuyến khích: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Công ty cổ phần Cẩm Hà

 

Giải Khuyến khích: Trần Lê Đăng Khoa - Công ty cổ phần GLN vùng Nam Bộ

Một lần nữa, xin được chúc mừng các cá nhân và tập thể đã đạt được kết quả xuất sắc trong Cuộc thi./.

Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 164
Tổng số truy cập: 5714041