Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

08/02/2016

                  Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

 

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Địa chỉ: 127 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Mã số doanh nghiệp 0100102012) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể:

     1. Thời gian: 08h00 ngày 12/8/2016.

     2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

     3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

     - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

     4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

     5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ:http://www.vinafor.com.vn

     6. Xác nhận tham dự Đại hội:

     - Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức chậm nhất vào 16h00 ngày 09/8/2016;

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp cùng với Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự túc.

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 16h00 ngày 09/8/2016 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: 127 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số ĐT: (84-4) 36410799, máy lẻ 122                    Fax: (84-4) 36410800 

Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Trần Anh Dũng, Thư ký Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, số điện thoại: 09.38.94.31.11, email : daututaichinh@vinafor.com.vn để xác nhận các thông tin liên quan.

Trân trọng thông báo !


 

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cao Văn Thùy

Tài liệu đính kèm:
1. Chương trình đại hội
2. Thông báo mời họp
3a. Giấy ủy quyền cá nhân
3b. Giấy ủy quyền theo nhóm
4. Phiếu xác nhận tham dự đại hội
5. TB đề cử nhân sự vào HĐQT, KSV
6a. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, KSV
6b. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, KSV (theo nhóm)
7. Mẫu sơ yếu lý lịch
8. Quy chế làm việc tại đại hội
9. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
9a. Thẻ biểu quyết
9b. Phiếu biểu quyết các vấn đề
9c. Phiếu bầu HĐQT
9d. Phiếu bầu BKS
10. Tờ trình thông qua điều lệ
10a. Dự thảo điều lệ
11. Tờ trình thông qua KH SXKD
12. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
14. Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu
15. Dự thảo biên bản đại hội
16. Dự thảo nghị quyết đại hội
 

16.20
0  (-5.3%)
Kết thúc phiên
16.20
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 257
Tổng số truy cập: 3605061