Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Hội nghị Lâm nghiệp

16/09/2016

          Chiều ngày 8 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng Cơ quan Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Lâm nghiệp để bàn các giải pháp để củng cố công tác lâm nghiệp, tạo sự đột phá nhằm nâng cao hiệu quả về công tác Lâm nghiệp trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng thành viên Cao Văn Thùy và Tổng Giám đốc Phí Mạnh Cường, đồng chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị về phía Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, các phó Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban; Về phía các đơn vị Lâm nghiệp có các đ/c là Chủ tịch Công ty, Giám đốc, phó giám đốc phụ trách Lâm nghiệp, Trưởng phòng Lâm nghiệp.

Tại Hội nghị này, các đơn vị đã báo cáo thực trạng tồn tại trong công tác Lâm nghiệp và đề xuất các giải pháp trong quản lý đất đai, các giải pháp kỹ thuật Lâm sinh, giải pháp về lập dự toán chi phí đầu tư cũng như quản lý trong khâu khai thác, tiêu thụ sản phẩm và công tác tổ chức lao động, tiền lương . . .

 Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và các ý kiến tham luận, đ/c Chủ tịch Hội đồng thành viên và đ/c Tổng Giám đốc đã biểu dương các đơn vị Lâm nghiệp trong năm qua  đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành đồng thời nhiệm vụ chỉ đạo SXKD và công tác cổ phần hóa. Bên cạnh đó các đ/c  cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý rừng, đất rừng và công tác lâm sinh đặc biệt từ khâu chọn giống đến quy trình trồng, chăm sóc, QLBVR, khai thác thu hồi vốn rừng. Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty yêu cầu các đơn vị Lâm nghiệp trong giai đoạn tới cần đổi mới công tác quản lý Lâm nghiệp. Đ/c Chủ tịch Hội đồng thành viên nhấn mạnh công tác tư tưởng là quan trọng do vậy đơn vị cần triển khai ngay việc tuyên tuyền, quán triệt đến từng tổ đội sản xuất cần phải gương mẫu chấp hành các quy định của đơn vị cũng như của Tổng công ty; Bên cạnh đó, phải khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc để xác định chủ quyền, trên cơ sở đó lập phương án SXKD, trong thời gian tới năng suất rừng trồng mới phải đạt ít nhất 100m3/ha/chu kỳ; Tập trung triển khai phương án thu hồi diện tích đất lấn chiếm và triển khai phương án nâng cấp hệ thống quản lý rừng và đất rừng toàn Tổng công ty bằng công nghệ số nhằm quản lý chặt chẽ hơn.

           Hội nghị đã thảo luận thẳng thắn, sôi nổi với quyết tâm cao, phấn đấu củng cố công tác lâm nghiệp, tạo sự đột phá nhằm nâng cao hiệu quả về công tác lâm nghiệp trong thời gian tới.    

 

 

 

Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 58
Tổng số truy cập: 1116148