Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Cơ quan Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

19/04/2022
Sáng ngày 18/04/2022, tại trụ sở Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 với mục đích phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp; cũng như đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Tổng công ty.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: đ/c Phí Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT; đ/c Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; đ/c Trần Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT cùng các đ/c là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, BTV Công đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng/phó các Phòng, ban nghiệp vụ và toàn thể CBNV, người lao động Cơ quan Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Đ/c Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty 
   và đ/c Nguyễn Thị Minh Thu - Phó  Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty chủ trì hội nghị

Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã thảo luận, trao đổi và thống nhất cao với các nội dung được báo cáo tại Hội nghị: 
- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Cơ quan Tổng công ty; 
- Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận cũng như việc trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021; 
- Báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình doanh nghiệp thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chế độ chính sách liên quan đến người lao động năm 2021 tại Cơ quan Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

Toàn thể các Đại biểu, CBNV người lao động cơ quan Tổng công ty tham dự hội nghị

Ngoài ra, tại Hội nghị, đại diện các phòng/ban, các Tổ công đoàn và người lao động thuộc Cơ quan Tổng công ty cũng đã tham gia, phát biểu ý kiến về những kết quả, thành tích đã đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và có những kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo của Cơ quan Tổng công ty. Toàn thể CBNV và người lao động cơ quan Tổng công ty đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chăm lo đời sống, thu nhập và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Lãnh đạo Tổng công ty về các chế độ, chính sách đối với người lao động, giúp CBNV và người lao động yên tâm công tác và mong muốn tiếp tục gắn bó, cống hiến lâu dài với Tổng công ty.

Đ/c Nguyễn Tấn Cường – Thành viên HĐQT thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Thừa ủy quyền của đ/c Chủ tịch HĐQT, đ/c Nguyễn Tấn Cường - Thành viên HĐQT thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và biểu dương những thành tích của tập thể CBNV, người lao động Tổng công ty trong năm vừa qua. Đồng thời cũng dự báo những khó khăn, thách thức trong công tác triển khai hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2022 và thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, đ/c cũng đã động viên, khích lệ và đề nghị CBNV người lao động tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022. Duy trì ổn định việc làm, thu nhập cũng như đảm bảo tốt các chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ người lao động.

Đ/c Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đ/c Trần Quốc Tuấn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thay mặt toàn thể người lao động cảm ơn Lãnh đạo Tổng công ty đã luôn quan tâm đến các chế độ chính sách đối với người lao động trong Tổng công ty, cũng như tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả. Đồng thời kêu gọi toàn thể người lao động cơ quan Tổng công ty quyết tâm, hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty; Chỉ đạo BCH Công đoàn cơ sở cơ quan Tổng công ty tiếp tục tuyên truyền về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quán triệt thực hiện nghiêm về nội quy lao động, lề lối làm việc và thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp tại cơ quan.
Hội nghị cũng đã tín nhiệm bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 của cơ quan Tổng công ty theo quy định và hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các giải pháp thực hiện trong Nghị quyết hội nghị đã được 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí và đồng thuận cao với nội dung phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2022 do BCH Công đoàn Cơ quan Tổng công ty phát động.
Hội nghị người lao động đã kết thúc với tinh thần đoàn kết, phấn khởi, quyết tâm cao hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2022 của cơ quan Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng phòng KHĐT báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021
và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của cơ quan Tổng công ty

Đ/c Mai Quý Quảng – Kế toán trưởng báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận,
trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 của cơ quan Tổng công ty

Đ/c Trần Thị Ngọc Bích – Chuyên viên phòng TCLĐ 
báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ người lao động cơ quan Tổng công ty

Đ/c Nguyễn Thị Minh Thu – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện 
các chế độ chính sách đối với người lao động và tình hình thực hiện thỏa ước LĐTT năm 2021


VĂN PHÒNG TCT

14.60
0  (0%)
Kết thúc phiên
14.60
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 34
Tổng số truy cập: 3959065