Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022
Ngày 24/5/2022 tại hội trường tầng 15 Tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Đại hội vinh dự được tiếp đón các quý vị đại biểu:
Đại biểu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
- Đ/c Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Và các ông bà là đại biểu đại diện Lãnh đạo các Vụ, Văn phòng Ủy ban: Nông nghiệp, Tổng hợp, Pháp chế & kiểm soát nội bộ và Văn phòng.

Đại biểu Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương:
- Đ/c Vũ Đức Tú - Ủy viên BCH Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Chánh Văn phòng.

Đại biểu Công ty cổ phần Tập đoàn T&T: 
- Đ/c Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn
 Và đại diện Lãnh đạo các Ban: Nông, lâm, thủy sản; Pháp chế bất động sản Tập đoàn.

Đại biểu Phòng An ninh nông, lâm, ngư nghiệp – Cục An ninh kinh tế: 
- Đ/c Trịnh Giang Tân - Cán bộ phòng An ninh nông, lâm, ngư nghiệp.

Đại biểu Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
- Đ/c Bùi Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc và cán bộ kiểm toán viên Công ty.
Về phía Tổng công ty có các đ/c trong HĐQT, Ban điều hành, Chủ tịch Công đoàn, Ban kiểm soát, Trưởng/phó các phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty. Đặc biệt, Đại hội còn có sự tham dự của các Quý cổ đông đã đặt niềm tin cùng đồng hành và phát triển Vinafor.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Đại hội được thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm:
- Đ/c Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT
- Đ/c Đỗ Ngọc Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Đ/c Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty đã trình bày cụ thể các báo cáo về: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2022…
Kết quả: Trong năm 2021 vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ cũng như các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Tuy nhiên, với sự quyết tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty cùng với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể CBNV và người lao động thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm tối đa chi phí để có thể đạt kết quả cao nhất. Về cơ bản, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao.
Tại Đại hội, các cổ đông của Tổng công ty cũng đã nêu ra những câu hỏi, những vấn đề cần làm rõ thêm có liên quan đến tình hình hoạt động SXKD năm 2021 cũng như phương hướng, nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời gian tới. Thay mặt Đoàn chủ tịch, đ/c Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp trả lời những câu hỏi của các cổ đông cũng như cung cấp thêm một số thông tin về hoạt động của Tổng công ty trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Sau khi nhận được các giải đáp của Đoàn Chủ tịch, các cổ đông đã bày tỏ sự hài lòng đối với sự điều hành, giải đáp của Đoàn Chủ tịch và mong muốn Tổng công ty sẽ tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển vững mạnh.
Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua một số các nội dung quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Tổng công ty cụ thể như sau:
* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
* Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
* Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
* Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
* Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
* Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
* Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng được trình bày tại Đại hội

Đưa ra những nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2022, đ/c Phí Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cho biết: trong công tác kế hoạch đầu tư, Công ty mẹ sẽ hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị xây dựng tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng tháng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị theo tiến độ đề ra, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh để có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp đơn vị giải quyết, khắc phục những khó khăn vướng mắc hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Cùng với đó, Tổng công ty sẽ triển khai thực hiện các Dự án đầu tư phát triển khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thành viên trong công tác xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển và mua sắm tài sản theo đúng quy định;

Đ/c Phí Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Kết thúc đại hội, đ/c Phí Mạnh Cường đại diện cho Ban Lãnh đạo bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các cơ quan liên quan đã kịp thời xây dựng các kịch bản theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh; đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần thiết phòng chống dịch, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tổng công ty cũng tập trung nghiên cứu nhiều dự án đầu tư tạo cơ sở phát triển, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội vừa biểu quyết thông qua. 
Đại hội bế mạc lúc 12h00 và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đ/c Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc phát biểu báo cáo tại Đại hội

Đ/c Đỗ Ngọc Khanh – Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu báo cáo tại Đại hội
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 56
Tổng số truy cập: 4876802