Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

25/04/2017
Ngày 24/4/2017 tại Tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, P Đống Mác, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam –CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Đại hội  bắt đầu lúc 8h30 dưới sự điều khiển của Ban chủ tọa gồm:
- Ông Cao Văn Thùy, Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lương Minh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT. 
- Ông Phí Mạnh Cường Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

(Ảnh Ban chủ tọa ĐHĐCĐ)

Đại hội được vinh dự tiếp đón các khách mời là đại diện Lãnh đạo Bộ NN và PTNT; đại diện Cục An ninh kinh tế Nông lâm ngư nghiệp, đại diện lãnh đạo tập đoàn T&T…; và các cổ đông;
Thay mặt Ban điều hành, ông Phí Mạnh Cường –Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu cùng quyết tâm cao, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/9/2016. Tổng công ty cơ bản đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm và đạt kết quả như sau: ( Theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán)
* 8 tháng đầu năm 2016 (giai đoạn trước khi CP hóa) 
Doanh thu hợp nhất đạt: 1.540.939 tr đồng.
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt: 395.330 tr đồng.
* 4 tháng cuối năm 2016 (giai đoạn Công ty CP)
        Doanh thu hợp nhất đạt: 721.830 tr đồng.
        Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt: 431.103 tr đồng.

(Ông Phí Mạnh Cường – TVHĐQT kiêm TGĐ báo cáo tại ĐHĐCĐ)

Tại Đại hội, Ban điều hành cũng trình bày nội dung các tờ trình về kết quả SXKD năm 2016,  kế hoạch SXKD năm 2017, Phân phối lợi nhuận, Lựa chọn đơn vị kiểm toán…
Đại hội cũng nhận được sự góp ý chân thành từ các cổ đông dự họp. Ông Phí Mạnh Cường thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã cảm ơn sự đóng góp quý báu của các cổ đông và làm rõ các ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP năm 2017 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau: 
     * Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
     * Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.
     * Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
    * Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017.
    * Thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017
    * Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
    * Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
    * Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.

 (Ảnh toàn cảnh Hội nghị)
Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Cao Văn Thùy thay mặt cho HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ CBCNV TCT hứa với Đại hội sẽ tập trung mọi nguồn lực hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2017 đã được thông qua.

(Ông Cao Văn Thùy- Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội)  

Đại hội bế mạc lúc 12 h 35’ và đã thành công tốt đẹp.
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 46
Tổng số truy cập: 1116130