Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Thông báo bán đấu giá lần 2 phần vốn góp của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty TNHH MDF Vinafor Tân An Hòa Bình.

09/12/2016

1. Tên phần vốn bán đấu giá

Phần vốn góp của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty Cổ phần tại Công ty TNHH MDF Vinafor – Tân An Hòa Bình

2. Địa chỉ

Xã Lạc Thịnh, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

3. Điện thoại

02183 864178 - 0942213777    Fax: 02183 864178    

4. Ngành nghề kinh doanh chính

Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

5. Vốn điều lệ

50.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng)

7. Giá trị phần vốn chào bán

24.500.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng)

8. Hình thức chào bán

Bán đấu giá công khai

9. Giá khởi điểm đấu giá

10.850.000.000 đồng (Mười tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng)

11. Tổ chức bán đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

12. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

13. Điều kiện tham dự đấu giá

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá phần vốn góp lần 2 Công ty TNHH MDF Vinafor – Tân An Hòa Bình do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành.

14. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá phần vốn góp lần 2 Công ty TNHH MDF Vinafor – Tân An Hòa Bình do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành.

15. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 09h00 ngày 28/11/2016 đến 16h00 ngày 16/12/2016 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

16. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: chậm nhất 16h00 ngày 22/12/2016

17. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá

- Địa điểm:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

 Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian: 09h30 ngày 23/12/2016

18.Thời gian thanh toán tiền mua phần vốn góp

Từ ngày 24/12/2016 đến ngày 30/12/2016

19. Địa điểm công bố Bản cáo bạch

Tại các website: www.shs.com.vn; www.vinafor.com.vn

15,700
24/04/2019 15:00
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 46
Tổng số truy cập: 1066918