Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Thông báo kết quả bán đấu giá lần 4 phần vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần tại công ty TNHH MDF Vinafor Tân An Hòa Bình

29/03/2017
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo kết quả bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH MDF Vinafor - Tân An Hoà Bình như sau:
-      Giá trị phần vốn chào bán: 24.500.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, năm trăm triệu đồng);
-      Giá khởi điểm bán đấu giá: 2.252.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu đồng);
-      Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 2 nhà đầu tư, trong đó:
       + Nhà đầu tư cá nhân: 01 nhà đầu tư
       + Nhà đầu tư tổ chức: 01 nhà đầu tư
-      Số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 nhà đầu tư
-      Giá đặt mua cao nhất:            2.255.000.000 đồng
-      Giá đặt mua thấp nhất:          2.253.000.000 đồng
-      Giá trúng đấu giá:                  2.255.000.000 đồng
-      Tổng số tiền thu được từ đợt bán đấu giá: 2.255.000.000 đồng
Nhà đầu tư trúng đấu giá mua phần vốn góp có trách nhiệm thanh toán tiền mua phần vốn góp trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá phần vốn góp, theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá được quy định tại Quy chế bán đấu giá.
Trân trọng thông báo.
16.20
0  (-5.3%)
Kết thúc phiên
16.20
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 188
Tổng số truy cập: 3604924